CENNÍK

Cenník poplatkového odstrelu-LESPOL Pukanec

(Price list for fee shooting-LESPOL Pukanec)  

Srnčia zver (Roe Deer) , Doba lovu (Hunting season): srnec 16.5.- 30.9.,  srna, srnča 1.9.- 30.12. Ruja: 15.7. do 10.8.

Hmotnosť parožia (Antler weight)  EURO          EURO/g

Denný poplatok(doprovod- každá vychádzka)30
Srna, srnča                                                            40

Ihličiak (vo veku 1 rok)                                         75
Srnec                                          od 249 g           195
od 250 g                                                  195            +   2,20
300 g                                                        305           +   5,10
350 g                                                        560           + 10,50
400 g                                                     1.085           + 18,20
450 g                                                     1.995           + 25,90
500 g                                                     3.290           + 54,50

 Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste so zrážkou 90 g.
Postrieľanie: srnec-160, ihličiak, srna, srnča-34, koža-18, divina za kg-5€, stornopoplatok- 90

Muflónia zver (Mouflon), Doba lovu (Hunting season) : muflón 1.8. – 15.1. (vo zvernici celoročne),

muflónica, muflónča 1.8. – 31.12. Ruja: november

Dĺžka rohov (Antler weight)    EURO       EURO/cm

Denný poplatok(doprovod- každá vychádzka)30
Muflónica, muflónča                                       45
Muflón                     do 39,99 cm                  215
40,00 – 49,99 cm                                            430
50,00 – 59,99 cm                                            590
od 60,00 cm                              750       +   48,00
70,00 cm                                1.230       + 102,00
80,00 cm                                2.250       + 139,00
90,00 cm                                3.640       + 170,00

Dĺžka rohov = priemernej dĺžke rohov meranej od predného okraja rohov na čele po vonkajšej strane oblúka rohov.

Postrieľanie: muflón-535, muflónča, muflónica-34, koža -60, divina za kg-2€, stornopoplatok-320

Jelenia zver(Deer), Doba lovu (Hunting season) : jeleň, jelenča 16.8. – 15.1., jelenica 16.8.-30.11.

Ruja: približne od 10.9. do 10.10

Hmotnosť parožia  (Antler weight)    EURO       EURO/10 g

Denný poplatok(doprovod- každá vychádzka)30
Jelenica, jelenča                                                     90
Ihličiak                                                                   125

Jeleň                      do 2,49 kg                               450
2,50 – 2,99 kg                                                        580
3,00 – 3,49 kg                                                        730
3,50 – 3,99 kg                                                        880
4,00 – 4,49 kg                                                     1.125
4,50 – 4,99 kg                                                     1.340
od 5,00 kg                                  1.340           +   5,30
6,00 kg                                        2.010           +   8,60
7,00 kg                                        2.930           + 10,70
8,00 kg                                        4.080           + 12,80
9,00 kg                                        5.460           + 16,10
10,00 kg                                      7.180           + 21,70

 Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste bez zrážky
Postrieľanie: jeleň (3-5 rokov)-375, jeleň (6 a viac rokov)-765, jelenica, jelenča, ihličiak-60
koža z jeleňa-110, divina za kg-3,50€, stornopoplatok-350

 

Diviačia zver (Wild Boar) – individuálny lov, Doba lovu (Hunting season): diviak, bachyňa 16.7. – 31.12  Lanštiak, prasa – celoročne

                                             EURO          EURO/mm

Denný poplatok(doprovod- každá vychádzka)30
Diviača                                                  60
Lanštiak do 50 kg                              110
Diviačica                                             320
Dĺžka klov :
Diviak          do 11,99 cm                  320

12,00 – 13,99 cm                               430
14,00 – 15,99 cm                               730
od 16,00 cm                                      730            + 11,50
18,00 cm                                           960             + 27,00
20,00 cm                                        1.500             + 32,00
22,00 cm                                        2.140             + 54,00
Dĺžka klov = priemernej dĺžke na vonkajšom oblúku dolných klov.
Hmotnosť do 50 kg = hmotnosť po vyvrhnutí s hlavou.

Postrieľanie – diviak-420, diviačica-200, lanštiak-28, diviača-23, Divina za kg-2€, stornopoplatok-185

 

Paušálny odstrelový poplatok na spoločných poľovačkách:

(november-december)

 

Počet           Počet ulovených diviakov v ks za 1 deň
poľovníkov 0-2 3-5 6-8 9-11 12-14 15-17 18-20 21-23 24-26 27-29 30 a viac
 11-13  100  230  275  320  365  410 455 500 545 590 635
 14-16  100 210 245  280  315  350 385 420 455 490 525
 17-19  100 190 215 240 265 290 315 340 365 390 415
 20 a viac  100 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

 

  • Ceny sú uvedené v EURO pre 1 poľovníka a 1 deň,
  • Pre uplatnenie paušálnej ceny pri spoločnej poľovačke na diviaky je minimálny počet 11 poľovníkov v skupine. Pri menších skupinách (10 a menej poľovníkov) sa poplatky spoločnej poľovačky zvyšujú. Hrubo vyznačené hodnoty sú najpravdepodobnejšie.
  • Súčasťou ceny je denný (stanovištný) poplatok, občerstvenie počas poľovačky a odstrelový poplatok za všetku ulovenú diviačiu zver bez rozdielu veku, pohlavia a trofejovej kvality.
  • Poľovný lístok a poistenie pre zahraničných poľovníkov sa účtuje osobitne.
  • Ubytovanie sa účtuje podľa cenníka.